6 kroků Leadershipu

 1. Vize

Leadeři mají vizi změny, vzrušujících inovací, lepší budoucnosti. Mají jasnou představu, jak bude svět vypadat zítra. Sdílejí svůj cíl, svou víru a dále inspirují další. Vyvolají zájem a motivují své spolupracovníky k práci na uskutečnění této vize. Jak ale použít prakticky sílu vize? Sedněte si a vizualizujte si, jak by měl vypadat zítřek pro můj tým, jaký by měl být zítřek pro mé podnikání, mou organizaci, co by měl zítřek znamenat v mém životě a nejen zítra, ale hlavně v dlouhodobém hledisku. Jaký je můj velkolepý sen, má touha, má posedlost, mise v mém životě? Představte si zcela odlišnou realitu než jakou žijete dnes. Vize je základ leadershipu, pokud chybí vize chybí i leadership. Nejedná se pouze o vizualizaci, kterou provedete jednou, předtím než budete mít vstupní pohovor s Vašim teamem, ale je to kontinuální proces. Pomáhá nám správně nastavit svou mysl, uvědomit si, kde se v tuto chvíli nacházíme, kam jdeme. Pokud si zkusíte vizualizaci jen jednou, a pak na ni již zapomenete, tak Vám příliš nepomůže dosáhnout rozšířit Váš vliv na jinou úroveň.

 

  1. Zařazení

Jedná se o rozvinutí vize na ostatní členy teamu, musí se účastnit realizace vize. Nejdůležitější lekce leadershipu je podporovat členy teamu, aby tvořili, abych byli zahrnuti do tvorby lepší budoucnosti. Musí vědět, že jejich práce má smysl, že vytváří hodnoty. Že se podílí i na vytváření vize svými myšlenkami, musí chápat smysl práce celého teamu a směr kam kráčí. Skvělí leadeři se stále ptají svých lidí, co si myslí, jak se cítí, po čem touží, co potřebují.  Jsou to základní potřeby, které dávají jedinci pocit, že je členem teamu, že přináší hodnotu. Skvělí leadeři vždy získávají lidi, aby formovali jejich sen, byli zanícený pro jejich sen. Jsou upřímní, autentičtí a vyjadřují tak nefalšovanou touhu získat ostatní do procesu budování lepší budoucnosti. Je to pro ně životně důležité. Celá strategie získání lidí pro svůj sen spočívá hlavně v kladení otázek a naslouchání. Být pozorný k jejich potřebám, přemýšlejte o tom, co slyšíte. Jen tak Vás budou ostatní podporovat v cestě za vaši touhu, vašim snem, jen pokud budete tvořit lepší budoucnost společně.

 

  1. Ztělesnění

Třetí věc, kterou vynikající leadeři dělají, je ztělesnění jejich zprávy. Měla by zde existovat soulad mezi tím, kdo jsou, co říkají a co dělají. To co hlasají, by mělo být i samozřejmě děláno, jinak je narušena integrita. Pokud toto není v souladu, dotyčný působí nedůvěryhodně a i jeho zpráva ztrácí na věrohodnosti. Proto leadeři stojí za svými názory, nejen, že je prosazují, ale zároveň demonstrují okolnímu světu, jaké jsou jejich hodnoty a v co opravdu věří právě svými činy, i když musí potit krev, i když je to náročné, i když jeho team je již naštvaný, pořád si jdou za svým.

 

  1. Zplnomocnění

Dáme lidem právo dělat rozhodnutí, důvěru k tomu, aby byli schopni jít kupředu k naplnění vize. Dovolit jim, dodat jim pocit samostatnosti, sílu, vstupní  zdroje jako jsou znalosti, schopnosti, technologie, nástroje, trénink, aby mohli uspět, když kráčí s námi kupředu k naplnění něčeho výjimečného. Někteří  leadeři mající vizi, nadšení, vypadající, že každého zahrnou do svého týmu, dělají skvělou práci, za kterou si stojí, ale již nejsou schopni vyhodit někoho z teamu, tito nezažijí nikdy opravdový pokrok. Koučink a výbava účinnými nástroji svých lidí je důležité, ale nejen na začátku, ale pravidelné, aby pomáhalo překonávat nové výzvy, pomáhalo získat nové znalosti, nové nástroje, technologie. Jen tak budete rychle dosahovat pokroku.

 

  1. Vyhodnocení

Nejtěžší věcí v leadershipu je vyhodnocení klíčových lidí, které jsou s námi, jejich příspěvek, jejich schopnosti, jejich potřeby, jejich etické chování, jejich výsledky. Zhodnotit zda být výborný ve výkonu, výsledcích nebo být etický. Posoudit zda děláme pokroky, pokud ne, tak proč, zda jsme etičtí, když ne, tak proč, zda jsou lidé v našem teamu výborní, pokud ne, tak proč? Tyto otázky si musíme klást každý den jako leader. Musíte být schopni říci, jak se my daří, jsme živý, posouváme se kupředu?

 

  1. Povzbuzení

Povzbuzení lidí k tomu, aby byli motivováni, aby se chtěli stát vedoucími v teamu, inspirovat team, zvedat je, podporovat v jejich snažení. Musíte dodávat odvahu každý den, ne rozdat úkoly, a pak se ztratit. Vaši touhou by mělo být zvednout lidi, motivovat je, být jim příkladem. Čím delší bude cesta k naplnění Vaši mise, tím více těžkých chvli na této zažijete. Ale vždy když se něco takového objeví zůstaňte pevní v základech a uvědomte si, že vždy máte možnost přeměnit negativní na pozitivní. Vždy pomůžete vidět i ostatním jiné alternativy, aby mohli pokračovat v práci na společné misi a cítili se motivovaný.

Toto celé je leadership, ctít, respektovat, milovat své spolupracovníky.

Komentáře

    Přidat komentář

    * Nezapomeňte na povinné pole.